Európsky sociálny fond

Názov projektu:

Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti KITTY PIZZA s. r. o.

Typ projektu:

Dopytovo-orientovaný

Trvanie projektu:

02. 01. 2023 – 30. 11. 2023

www.esf.gov.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje